ร่วมลงทุนธุรกิจกับฮั่วเซ่งเฮง

ปัจจุบันกลุ่มฮั่วเซ่งเฮงได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง การซื้อขายทองคำของนักลงทุน ซึ่งมีพฤติกรรมซื้อขายทองคำเพื่อการลงทุน หรือเพื่อการเก็งกำไรมากขึ้น กลุ่มฮั่วเซ่งเฮงจึงได้เพิ่มช่องทางในการลงทุนทองคำแท่ง 96.5% ผ่านระบบโกลด์ ออนไลน์ (Gold Online) เพื่อรองรับความต้องการลงทุนของลูกค้าที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับร้านค้าทองคำได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท โดยการเป็นตัวแทนแนะนำลูกค้า (Introducing Agent) หรือเข้าเป็นสมาชิกประเภท (Exclusive Member) ซึ่งร้านค้าทองคำ จะได้รับสิทธิพิเศษและผลตอบแทน จากการเข้าร่วมทำธุรกิจกับฮั่วเซ่งเฮง และกลุ่มฮั่วเซ่งเฮงได้จัดตั้ง บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (“ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส”) เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) ซึ่ง ฮั่วเซงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภท ง ซึ่งทำให้ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส สามารถเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน นอกจากนี้ ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส ยังเป็นบริษัทแห่งแรกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนและทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ในกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำกองแรกของประเทศไทย ซึ่งก็คือ กองทุนเปิดเคแทมโกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ ( GLD) ของ บลจ. กรุงเทพ (KTAM) และฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส ยังเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนและดูแลสภาพคล่องของกองทุนอีกหลากหลายกอง ได้แก่ กองทุนเปิด เค โกลด์ อีทีเอฟ (KG965) ของ บลจ. กสิกรไทย และ กองทุนเปิด บัวหลวงเชโกลด์อีทีเอฟ (BCHAY) ของ บลจ. บัวหลวง เป็นต้น รวมทั้ง ฮั่วเซงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส ได้มีการแต่งตั้งร้านค้าทองให้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท โดยการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า กลุ่มฮั่วเซ่งเฮงเป็นผู้ประกอบการค้าทองคำที่มีประวัติอันยาวนาน มีความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการประกอบธุรกิจค้าทองคำเป็นอย่างดี และยินดีเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ ฮั่วเซ่งเฮง เพื่อจะได้พัฒนาธุรกิจการค้าทองคำให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน

ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ

บริษัท มีตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ดังนี้

บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 292 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์: 02-622-2227

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศรี โกลด์ ฟิวเจอร์ส
ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอย 4 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-289-555

บริษัท ไท้เฮงล้ง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 218 ถนนชุมพล ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์: 044-242-111

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
รายละเอียด