1. เงินสด

ลูกค้าสามารถติดต่อ ชำระเงิน / ส่งมอบทองคำ หรือรับทองคำ โดยตรง
ณ ที่ทำการของบริษัทฯ วันเวลาทำการ


2. แคชเชียร์เช็ค

หน้าเคาน์เตอร์
สมาชิกระบบโทรศัพท์ 96.5%
สมาชิกระบบ โกลด์ ออนไลน์ 96.5%
ทองคำแท่ง 99.99%

สั่งจ่ายในนามลูกค้า
หรือสั่งจ่ายในนามบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด3. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามประเภทของผลิตภัณฑ์ดังนี้

( คลิ๊กเพื่อดาวโหลดเลขที่บัญชี ) ATM / Mobile Payment / Direct Debit
ผ่านธนาคารออนไลน์ ( Internet Banking หรือ e – Banking )

สมาชิกระบบโทรศัพท์ 96.5%
สมาชิกระบบ โกลด์ ออนไลน์ 96.5%
ทองคำแท่ง 99.99%
โปรแกรมออมทองคำ
ฟิวเจอร์ส
ฟิวเจอร์ส (ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ)


 


4. ATS


ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ลูกค้ากรอกใบสมัครการขอให้หักเงินธนาคาร (ATS) และนำส่งให้
กับบริษัทฯ ใช้เวลาประมาณ 14 วันในการสมัคร
2. ลงทะเบียนสมัครใช้ ATS ผ่านตู้ ATM สมัครผ่านตู้ ATM ใช้เวลา
ไม่เกิน 5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคาร

วิธีการลงทะเบียนสมัครใช้บริการผ่านตู้ ATM

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วบริษัทฯ จะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระ


5. Bill Payment

สมาชิกระบบ โกลด์ ออนไลน์ 96.5%


6. Direct Debit ผ่านธนาคารออนไลน์ ( Internet Banking หรือ e–Banking )

สมาชิกระบบ โกลด์ ออนไลน์ 96.5%
BBL Ibanking
KTB KTBOnline
SCB Easy Net
Kbank ODD
ทองคำแท่ง 99.99%


7. บัตรชำระสินค้า ฮั่วเซ่งเฮง กับ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ติดต่อทำบัตรได้ที่ธนาคารทุกสาขา