โปรโมชันสุดพิเศษ ” ยิ่งเทรดมาก ยิ่งได้มาก “

สำหรับลูกค้าเทรดฟิวเจอร์สทุกผลิตภัณฑ์  ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

 

 

  • ลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีและวางเงิน 100,000.- ขึ้นไป เทรดตั้งแต่ 5 สัญญา รับ Gift Voucher Central มูลค่า 200 บาท (กำหนดระยะเวลากิจกรรม 3 เดือน)
  • สะสมแต้ม ค่าคอมมิชชั่นทุกๆ 100 บาท คิดเป็น 1 แต้ม แลกรับของรางวัลพิเศษมากมาย (กำหนดระยะเวลาสะสมแต้ม 6 เดือน)

 

  โปรโมชัน ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส  เริ่มสะสมแต้ม ระยะเวลา 6 เดือน

ลำดับ รางวัล มูลค่า คะแนน
1 บัตร Starbucks 200 100
2 บัตร CENTRAL 500 250
3 บัตรอาหาร FUJI 500 250
4 Apple Watch series 4 รุ่น GPS 40MM 14,400 7,200
5 IPADmini 4 64 GB (Wifi + Cellular) 18,400 9,200

 

 

เงื่อนไขอื่น

  1. ค่าคอมมิชชั่นทุกๆ 100 บาท คิดเป็น 1 แต้ม
  2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องไม่เคยได้รับโทษหรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษว่ากระทำผิด พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต.
  3. ลูกค้าที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามมูลค่าสินค้า และหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
  4. ระยะเวลาที่กำหนด 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 63
  5. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะยังคงมีบัญชีที่มีสถานะพร้อมซื้อ-ขาย กับบริษัทจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาของกิจกรรมนี้
  6. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า