ออมทอง 2018-12-25T11:24:54+00:00

สร้างอนาคตให้เป็นจริง เริ่มต้นด้วย

“ออมทอง”

1,000 บาท ก็ซื้อทองได้แล้ว

เริ่มต้นขั้นต่ำเพียงแค่ 1,000 บาท สะสมน้ำหนักครบ รับทองคำได้

การออมเงินในรูปแบบของการสะสมทองคำ โดยซื้อทองคำเก็บสะสมตามจำนวนเงินที่เลือกออม 

รู้จักออมทองเบื้องต้นก่อนการลงทุน

เรียนรู้เบื้องต้น

รับทองคำที่ไหน

สถานที่รับทองคำ

การลงทุน 2 แบบ ใน 2 สไตล์ที่แตกต่าง

ออมทองทุกวันตามต้องการ

จุดเด่น

เลือกราคาซื้อขายตามราคาสมาคมค้าทองคำแท่ง

สะดวกง่าย แค่ปลายนิ้ว

สำหรับผู้มีเวลาติดตามราคาทองคำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออมแบบรายเดือน

จุดเด่น

ออมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

ตัดบัญชีชำระเงินผ่านธนาคารอัตโนมัติ

สำหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลาติดตามราคาทองคำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามเราผ่านช่องทาง Social Media 

X