fx tfex banner desktop

2FA Banner Desktop Edit

gold futures id1 cover 2

บริการตราสารอนุพันธ์

การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขาย ที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ คือ ผู้ลงทุนจะทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายผ่านโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์นี้ต้องเป็น บริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขาย ต่อไปยังระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจับคู่คำสั่งซื้อ-ขายด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคําสั่งซื้อขายได้รับการจับคู่แล้ว ระบบจะส่งรายละเอียด ของรายการซื้อขายนั้นต่อไปยัง สํานักหักบัญชี (TCH) เพื่อทําหน้าที่ในการชําระราคาหรือกล่าวคือ สำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่คิดกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันและดูแลการรับและจ่ายเงิน ซึ่งการชำระกำไรขาดทุนนี้จะเกิดขึ้น 1 วันหลังจากที่ผู้ลงทุนซื้อหรือขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (T+1)

ก่อนเริ่มต้นลงทุนควรเรียนรู้เรื่อง การวางเงินค้ำประกัน (Margin)

โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้

gold futures id2 step1

เงินวางค้ำประกันขั้นต้น หรือ Initial Margin (IM)

คือ จำนวนเงินขั้นต้นที่นักลงทุนต้องวางไว้ กับโบรกเกอร์ก่อนที่
จะทำการซื้อหรือ ขายฟิวเจอร์ส

gold futures id2 step2

เงินวางค้ำประกันขั้นต่ำ หรือ Maintenance Margin (MM)

คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง เงินหลักประกันที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชี ไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น

gold futures id2 step3

หลักประกันปิดฐานะ หรือ Force Close (FC)

คือ ระดับหลักประกันขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องดำรงไว้ระหว่างวัน ทั้งนี้หากเงินหลักประกันของลูกค้าต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะสัญญา 30% (Force Close) ลูกค้าอาจถูกปิดฐานะสัญญาในระหว่างวันได้

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
เอกสารคำขอเปิดบัญชีและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่อยู่ 255 - 257 ชั้น 2 ถนนเยาวราช แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร:  02-112-2222 กด 6
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

เลขบัญชีในการโอนชำระเงินและวางหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Streaming ได้ที่ App Store (ระบบ iOS) และ Google Play Store (ระบบ Android)

กองทุนรวม (Mutual Fund) คืออะไร ?

การรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ ท่าน ผ่านการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อนำมาลงทุนตามนโยบาย
โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้เชี่ยวชาญ คอยบริหารจัดการเงินของกองทุน เพื่อให้กองทุนเติบโตขึ้น
เกิดเป็นผลตอบแทนกลับไปยังนักลงทุน

กองทุนรวมนั้นมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ท่านจึงสามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ต้องการได้
ทั้งยังมีความปลอดภัย เพราะถูกกำกับดูแลโดย ก.ล.ต.

iStock 950986656

จุดเด่นของกองทุนรวม

- มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล บริหารจัดการกองทุน
- สามารถลงทุนได้ แม้ต้นทุนไม่มาก
- ตัวเลือกนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย
- สภาพคล่องสูง สามารถขายหน่วยลงทุน เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เมื่อต้องการ
- ผู้ลงทุนปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.
- มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
- การซื้อกองทุนรวม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ระดับความเสี่ยง

ลักษณะของ
ตราสารอนุพันธ์

อนุพันธ์ (Derivatives) คือ สัญญาทางการเงินที่ทำขึ้นเพื่อให้สิทธิ
ในการซื้อหรือขาย “สินค้าอ้างอิง” (Underlying Asset) ในอนาคต
พูดง่ายๆ คือ “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” ทำสัญญาตกลงกันวันนี้
ว่าจะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงจำนวนกี่หน่วย ที่ราคาเท่าใด
แล้วจะส่งมอบและชำระราคากันเมื่อใด
โดยอนุพันธ์จะทำการซื้อขายผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือ TFEX

จุดเด่นของอนุพันธ์ คือ เป็นสัญญาที่มีสินทรัพย์อ้างอิงหลากหลาย
ทั้งหุ้น ดัชนี รวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ใช้เงินลงทุนน้อย
วางเงินประกันเพียง 10-15% ของมูลค่าสัญญาก็สามารถลงทุนได้
ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ
โดยตรง ที่สำคัญ อนุพันธ์มีอายุจำกัด เช่น 1 เดือน 2 เดือน
และ 3 เดือน เราจึงต้องคอยหมั่นตรวจสอบอายุสัญญาอยู่เสมอ

หากเราทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะของอนุพันธ์ประเภทต่างๆ อย่างถ่องแท้
และใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม อาจเพิ่มกำไรให้กับเราได้อย่างไม่คาดคิด

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแจ้งถอนหลักประกันสามารถดาวน์โหลด เอกสารได้ที่นี่

ตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวมต่างๆ

 
gold futures bank1

กองทุนธนาคารไทยพาณิชย์
(SCB)

 
gold futures bank2

กองทุนธนาคารกสิกรไทย
(KBANK)

 
KTB icon

กองทุนธนาคารกรุงไทย
(KTB)

 
asp logo

กองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
(ASP)

 
kiatnakin phatra icon

กองทุนธนาคารเกียรตินาคินภัทร

 
MFG icon

กองทุนเอ็มเอฟซี
(MFC)

 
eastspring investments icon

กองทุนธนาคารอีสท์สปริง

แบบฟอร์มการติดต่อ / สนใจสมัครเปิดบัญชี

  สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส

  ได้ที่เบอร์ 02-112-2222 กด 6

   
  พูดคุยกับเรา

  พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
  ทักหาเราได้เลยที่นี่

  เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
  จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

  For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

  ตะกร้าสินค้า0
  ไม่มีสินค้าในตะกร้า
  เลือกซื้อสินค้าต่อ
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.