Desktop 1550 x 665 px 0

GOLD PHONE 96.5%

ซื้อ–ขายทองคำแท่ง 96.5% ระบบโทรศัพท์

เป็นการซื้อ-ขายทองคำแท่ง 96.5% โดยการส่งคำสั่งซื้อผ่านทางพนักงานด้วยการโทร
โดยมีเจ้าหน้าที่การตลาดคอยให้คำแนะนำ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น

ซื้อ-ขายขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 10 บาททองคำ
สำหรับการซื้อขายผ่านระบบโทรศัพท์ลูกค้าต้องชำระเงิน
หลังทำรายการซื้อสำเร็จ (Match) ภายใน 3 วันทำการ

แสดงข้อความ

ขั้นตอนการสมัคร

icon web 01 0

เตรียมเอกสารทั้งหมด 3 อย่าง

  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี 2 ชุด
icon web 04 0

สมัครด้วยตนเองที่สาขา

นำเอกสารทั้ง 3 อย่าง มายื่นที่สาขา

  1. อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ถนนเยาวราช
  2. ฮั่วเซ่งเฮง สาขาศรีนครินทร์ ซีคอนสแควร์
  3. ฮั่วเซ่งเฮง สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

รายละเอียดสาขาเพิ่มเติม คลิก

icon web 03 0

สมัครผ่านทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารมาได้ที่
แผนกซื้อ-ขายทองคำแท่งออนไลน์ 96.5%
255-257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 4
ถนนเยาวราช
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
.
เอกสารการสมัคร

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
.
**ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมแนบเอกสารทั้ง 3 อย่าง**

icon web 02 0

การวางหลักประกัน

ลูกค้าต้องวางหลักประกันก่อน
จึงจะสามารถ
เริ่มต้นทำการซื้อ-ขายได้
โดยท่านสามารถเลือก
วางประกันได้ 2 รูปแบบ

1.วางเป็นเงินสดขั้นต่ำ 15,000 บาท
ซื้อ-ขายได้ 10 บาททองคำ
(1,500 บาทต่อบาททองคำ)

2.วางเป็นทองคำแท่งขั้นต่ำ 5 บาททองคำ
ซื้อ-ขายได้ 75 บาททองคำ

*เมื่อลูกค้าวางเงินหลักประกัน
กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
ทางอีเมลทุกครั้ง
callcenter965@huasengheng.com

เงื่อนไขการซื้อ-ขายเบื้องต้น

ซื้อ-ขายขั้นต่ำ

เริ่มต้นที่ 10 บาททองคำ

การซื้อขายผ่านระบบโทรศัพท์

ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-24.00 น.
ลูกค้าต้องชำระเงินหลังทำรายการซื้อสำเร็จ (Match)
ภายใน 3 วันทำการ

 

กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคา

หรือส่งมอบทองคำล่าช้าเกินว่ากำหนด จะต้องชำระเบี้ยปรับ
ในอัตรา 3
บาทต่อวัน ต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาททอง
นับตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น ไม่เกิน 7 วัน
(โดยนับรวม เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีที่เกินกำหนดค้างชำระ

เกิน 7 วัน ทางบริษัทจะทำการปิดสถานะ
การซื้อขายของลูกค้า

ขั้นตอนการซื้อ-ขาย

ติดต่อที่เบอร์ 02-112-2296
แจ้งรหัสสมาชิกกับทางเจ้าหน้าที่
ส่งคำสั่งซื้อกับทางเจ้าหน้าที่ พร้อมยืนยันคำสั่งซื้อสำเร็จ
ลูกค้าต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ
(หากเกินกำหนดชำระจะมีค่าปรับ 3 บาท ต่อบาททองคำต่อวัน)

หากลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาทำธุรกรรมที่สาขา สามารถส่งเอกสารการชำระเงินเข้ามาได้ที่
อีเมล : callcenter965@huasengheng.com

ติดต่อที่เบอร์ 02-112-2296
แจ้งรหัสสมาชิก กับทางเจ้าหน้าที่
ส่งคำสั่งขายกับทางเจ้าหน้าที่ พร้อมยืนยันคำสั่งขายสำเร็จ
ลูกค้าต้องนำทองมาส่งมอบหรือส่งเอกสารตัดขายใบฝากทอง ภายใน 3 วันทำการ
(หากเกินกำหนดชำระจะมีค่าปรับ 3 บาท ต่อบาททองคำ ต่อวัน)

ช่องทางการชำระเงิน ระบบโทรศัพท์

เลือกหลากหลายช่องทางสะดวกตามที่ต้องการ

เลขที่บัญชีสำหรับวางเงินหลักประกันและชำระเงินซื้อ-ขายทองคำแท่ง 96.5% ระบบโทรศัพท์

ชื่อบัญชี: บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

Gold Phone Account Number

* กรณีลูกค้าวางเงินหลักประกัน กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ทางอีเมลทุกครั้ง
** กรณีโอนชำระเงินค่าซื้อทองคำ กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิกลูกค้า และรายการที่ชำระเงิน ทางอีเมลหรือแฟกซ์ทุกครั้ง
อีเมล : callcenter965@huasengheng.com

นำเงินสดมาชำระเองโดยตรงที่สาขา

โอนชำระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ แอปพลิเคชันของธนาคาร
*ต้องนำส่งหลักฐานการชำระมาที่ อีเมล : callcenter965@huasengheng.com

เป็นการชำระเงินด้วย แคชเชียร์เช็คซึ่งท่านต้องซื้อกับทางธนาคาร แล้วจึงนำมายื่นเพื่อชำระที่หน้าสาขา

เป็นการชำระด้วยบัตรที่ทางฮั่วเซ่งเฮง ทำร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าสามารถนำบัตรมาชำระค่าทอง โดยตรงที่หน้าสาขา

ขั้นตอนการถอนทอง

icon2 01 0

นำบัตรประชาชนตัวจริง
พร้อมเอกสารใบฝากทองตัวจริง
หรือสำเนา
เข้ามารับได้ที่
อาคาร ฮั่วเซ่งเฮง 2 เยาวราช ชั้น 4 

icon2 05 0

ท่านสามารถรับ-ส่งมอบทองคำ
รวมถึงวาง-ถอนหลักประกัน
และขอรับเอกสารการสมัครต่างๆ ได้ที่

อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ถนนเยาวราช
ฮั่วเซ่งเฮง สาขาศรีนครินทร์ ซีคอนสแควร์
ฮั่วเซ่งเฮง สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

รายละเอียดสาขาเพิ่มเติม คลิก

คำถามที่พบบ่อย

รูปแบบแคชเชียร์เช็คมีกี่แบบ

รูปแบบที่ 1.
A/C PAYEE ONLY
สั่งจ่าย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

รูปแบบที่ 2
& CO
ระบุ ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า

ช่องทางชำระเงิน

-โอนชำระผ่านธนาคาร 

-แคชเชียร์เช็ค

-เดินทางมาชำระที่สาขา

ผิดนัดชำระ

-กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบทองคำล่าช้าเกินว่ากำหนด
จะต้องชำระเบี้ยปรับ ในอัตรา 3 บาท ต่อวัน ต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาททอง
นับตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น ไม่เกิน 7 วัน (โดยนับรวม เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาเปิด-ปิดทำการ

เวลาทำการซื้อขาย วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 24.00 น.

สามารถนำใบฝากไปรับทองที่ไหนได้บ้าง

นำใบฝากทองไปรับทองได้ทุกสาขา สีลม ซีคอน เยาวราชสำนักงานใหญ่

การวางหลักประกัน

-วางหลักประกันเริ่มต้นขั้นต่ำเป็นเงินสด 15,000บาท ซื้อ-ขายได้ 10 บาททองคำ
หรือ ทองคำแท่ง 5 บาท ซื้อ-ขายได้ 75 บาททองคำ

-ซื้อขายขั้นต่ำ 10 บาททอง

Mask group

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 24.00 น.
โทร. 02-112-2222
Email: callcenter965@huasengheng.com

รับ-ส่งทองคำ

เกี่ยวกับเรา

พูดคุยกับเรา

พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
ทักหาเราได้เลยที่นี่

เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
เลือกซื้อสินค้าต่อ
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.